Normal_voorlezen__kinderboek__lezen

VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes heeft een cheque van 400.000 euro uitgereikt aan de Leescoalitie. Deelnemers aan de VriendenLoterij leveren daarmee een essentiële bijdrage aan het versterken van de leescultuur in Nederland. Met dit bedrag kan de Leescoalitie de komende jaren grote campagnes blijven organiseren om het belang van lezen, voorlezen en boeken onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Dit meldt Stichting Lezen.

Met deze campagnes, die er op gericht zijn mensen te informeren, enthousiasmeren en activeren, streeft de Leescoalitie ernaar dat eind 2025 geen enkel kind meer met een leesachterstand van school komt, en dat alle volwassenen kunnen lezen en schrijven of bezig zijn dat te leren.
 

Leescultuur

 
Hoewel alle kinderen in Nederland vanaf hun vierde jaar naar school gaan en daar leren lezen, verlaten nog steeds ieder jaar kinderen de basisschool met een leesachterstand. Een deel van de kinderen begint de basisschool al met een taalachterstand, wat leesproblemen in de hand werkt. Het blijkt moeilijk om deze achterstand in te halen, want op de middelbare school is bijna 18% van de vijftienjarigen laaggeletterd. Zij lopen een grote kans om achter te blijven op school en in hun carrière, en zich later niet zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij.
 

Leescoalitie

 
Samenwerkingsverband De Leescoalitie zet zich daarom al sinds 2013 in om het belang en plezier van lezen voor alle Nederlanders onder de aandacht te brengen. Omdat de Leescoalitie een overkoepelende organisatie vormt waarin de belangrijkste spelers op het gebied van leesbevordering verenigd zijn, kan zij actie ondernemen op gebieden of bij doelgroepen die door de individuele coalitiepartners nog onvoldoende bereikt worden.
 
Dit resulteerde de afgelopen jaren in campagnes als 2013 Jaar van het Voorlezen, Vaders Voor Lezen, 2016 Jaar van het Boek en Lees met andermans ogen. Dankzij de steun van de VriendenLoterij zal eind 2019 een nieuwe campagne van start gaan, gericht op grootouders en de belangrijke rol die zij kunnen spelen in de leesopvoeding van kinderen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids