Normal_telefoon_mobiel_smartphone_socialmedia

Vorige maand werd de app ‘meldcode kindermishandeling’ gelanceerd. Deze speciale app voor beroepskrachten in de kinderopvang helpt de gebruiker ‘klik voor klik’ de stappen uit het protocol ‘Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’  te doorlopen. Sinds de lancering is de app al ruim 6200 keer gedownload. Dit meldt BOinK.

Initiatiefnemer BOinK is blij met de grote belangstelling voor de app, deze is zelfs boven verwachting. Toch is het doel van BOinK nog niet bereikt. De belangenvereniging zou graag zien dat iedere pedagogisch medewerker en elke gastouder de app op zijn of haar telefoon heeft geïnstalleerd. Dat maakt het raadplegen en eventueel toepassen van de meldcode laagdrempeliger, verwacht de organisatie.

De app is een digitale vertaling van het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang van juni 2018. In de app is ook het nieuwe afwegingskader opgenomen.
De app doorloopt alle stappen uit het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’. Daardoor krijgt de gebruiker alleen de informatie en stappen uit de meldcode te zien die op dat moment voor hem/haar van toepassing zijn. Bij elke stap kan om extra toelichting worden gevraagd. Gedurende het hele proces zie je in een voortgangsbalk hoe ver je je in het stappenplan bevindt. De app is bij uitstek geschikt om in de praktijk, zo nodig op de groep, met telefoon of tablet in de hand te gebruiken.


Laagdrempelig


Kindermishandeling is een gevoelig onderwerp. Pedagogisch medewerkers vinden het soms lastig om
bij ‘niet pluis’-gevoelens de meldcode erbij te pakken. Het gebruik van de app is laagdrempelig, er
kan ook eerst algemene informatie worden opgezocht voordat wordt besloten de meldcode toe te
passen. Er kan even worden ‘gespiekt’ naar de stappen, wat staat er ook alweer in de meldcode? Op
deze manier hopen de ontwikkelaars van de app dat pedagogisch medewerkers en gastouders
signalen van kindermishandeling eerder herkennen, de meldcode toepassen en na afweging al dan
niet overgaan tot melding. Kwetsbare kinderen komen dan eerder in beeld en nodige hulp kan
worden geboden.


Anoniem


Voor het gebruik van de app hoeft geen account te worden aangemaakt. Er worden geen cookies
opgeslagen. De app kan dus volledig anoniem worden gebruikt. De app Meldcode
Kindermishandeling kan worden gedownload uit de App Store en Play Store.

Download de app Meldcode uit de App Store of Play Store. De app is herkenbaar aan het rode logo met blauwe M.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids