Normal_kind__schommel__kov__po__buiten_spelen__blij__plezier

Er komt een Nationaal Preventieakkoord met gezamenlijke maatregelen om gezondheidsproblemen aan te pakken. Alle betrokken partijen kunnen elkaar aanspreken op deze afspraken. Voor de kinderopvang betekent dit onder andere extra aandacht voor sporten en bewegen. Dit melden Rijksoverheid en het Algemeen Dagblad.

Het Nationaal Preventieakkoord is nog niet volledig uitgewerkt, maar een conceptakkoord is via het AD uitgelekt. Over drie thema’s komen er deelakkoorden, namelijk roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Voor de kinderopvang en scholen geldt dat er extra wordt ingezet op sport en bewegen. Ook zal er in de kinderopvang een getrainde professional op het gebied van gezondheid aanwezig moeten zijn.  
 
Het Nationaal Preventieakkoord komt niet in plaats van bestaande programma’s (bijvoorbeeld Jongeren op Gezond Gewicht, Gezonde School, Gezonde Kinderopvang). Het akkoord kan deze programma’s wel versnellen of versterken. Daarom sluit het Preventieakkoord aan op wat al gebeurt in het land en verschillende gemeenten, en komt waar nodig met extra maatregelen.
 
De Brancheorganisatie Kinderopvang staat achter de totstandkoming van het Nationaal Preventieakkoord. Heel veel kinderopvangorganisaties brengen de principes van gezonde voeding en beweging al dagelijks in de praktijk. Een flink aantal leden zijn bovendien aangesloten bij ‘Gezonde Kinderopvang’, zo meldt de kinderopvangorganisatie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids