Normal_internationaal_kinderen_buitenland_allochtoon1_jpg

Op 14 maart vindt de volgende estafettestaking in het basisonderwijs plaats. Dit keer is het de beurt aan de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Wat betekent dit voor de buitenschoolse opvang? Dit meldt BOinK.

Een bso is niet verplicht opvang te bieden als er sprake is van overmacht. Een staking kan gezien worden als een vorm van overmacht. Een bso is daarom niet verplicht opvang te organiseren op een dag dat een basisschool is gesloten in verband met een staking. Voor de tijden dat de kinderen normaal gesproken opgevangen zouden worden buiten schooltijd, dus bij voorschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang, is de bso wel verplicht deze te bieden. 
 
De deelnemende school zelf is verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen op de stakingsdag. In eerste instantie regelt de school opvang op de school zelf door bijvoorbeeld niet-stakende medewerkers in te zetten. Mocht dit een (groot) probleem vormen, dan moet de school in ieder geval regelen dat leerlingen terecht kunnen bij een buitenschoolse opvang. De kosten daarvan zijn voor de ouders. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids