Normal_kinderopvang453

Niet alleen voor de arbeidsparticipatie van ouders is kinderopvang positief, vooral ook de ontwikkeling van kinderen is erbij gebaat. Door(extra) budgetten voor kinderopvang, voorschoolse educatie (VVE) en de gelden van oud-minister Asscher samen te voegen, is het volgens een aantal koepelorganisaties mogelijk om met hetzelfde geld meer te bereiken. Dat meldt VNG.

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de PO Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG schreven hierover een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Alvorens de brief werd opgesteld, werd de begroting van het ministerie van Sociale Zaken behandeld in de Tweede Kamer.

De financiering wordt eenvoudiger en er ontstaat minder administratie en regeldruk als de budgetten worden samengevoegd. Dit geldt voor ouders en kinderopvangorganisaties. Op deze manier komen zelfs alle ouders van kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar in aanmerking voor een combinatie van voorschoolse educatie en kinderopvang.

Verschillende organisaties werken samen om de ontwikkeling van kleine kinderen te bevorderen. Hierbij krijgen ze vroeg of laat te maken met belemmeringen in wetten en regels. De hoop is dan ook dat er in de politiek nu al gekeken wordt naar het mogelijk maken van nieuwe organisatievormen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids