Normal_vingerverfen_kinderen_spelen

Het Trimbos-instituut en de landelijk coördinator Kindcheck starten een twee jaar durende pilot om kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving te helpen. Dit innovatie BSO-project is speciaal bedoeld voor deze groep zogeheten KOPP/KVO-kinderen, omdat zij drie keer meer kans hebben om slachtoffer te worden van kindermishandeling. Daarnaast hebben zij een grotere kans op een psychische stoornis. Dat meldt Kinderopvang Totaal.  

Het pilotproject biedt deze groep kinderen gratis opvang in de bso of de dagopvang. Daarbij worden ze begeleid door een coach. Op die manier hoeven deze kinderen even niet te denken aan hun thuissituatie en kunnen ze lekker spelen. Een voordeel voor de ouders is dat zij dan even niet op de kinderen te hoeven passen. Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang worden speciaal getraind voor dit project. De coach die de kinderen begeleidt staat vervolgens tussen de GGZ-behandelaar van de ouder, de bso en het gezin in.

In de loop van 2018 wordt de pilot eerst in zes gemeenten gestart. Volgens het Trimbos-instituut zijn er verschillende redenen waarom gemeenten mee zouden moeten doen aan het project. Zo is er ten eerste kritiek op de huidige begeleiding van kwetsbare kinderen, die niet zorgt voor een duurzaam welbevinden van de kinderen. Ten tweede kan het project onnodige medicalisering voorkomen en de samenwerking tussen volwassen-GGZ, veilig Thuis en de gemeente juist versterken. Daarnaast moeten wijkteams worden ontlast.

Pluspunten op financieel gebied zijn er ook. Voor een opvangplek worden de kosten geschat op 7000 euro per jaar. Voor fulltime kinderopvang is dit circa 14.500 euro. Een uithuisplaatsing kost daartegenover 40.000 euro per jaar.

Er zijn ongeveer 577.000 KOPP/KVO-kinderen in Nederland van 405.000 ouders. Een grote meerderheid, 423.000 kinderen, is 12 jaar of jonger. Deze groep heeft vaak een ouderrol en durft uit schaamte geen vriendjes mee naar huis te nemen. Ook een laag zelfbeeld, schoolverzuim en moeilijk kunnen omgaan met stress komen bij deze kinderen veel voor.

Het ministerie van Volksgezondsheid begeleidt en financiert het BSO-project. De deelnemende gemeenten moeten daarnaast een eigen bijdrage leveren. Gemeenten die interesse hebben om ook mee te werken aan de pilot kunnen contact opnemen met rzanden@trimbos.nl (030-2971100) of h.diderich@kindcheck-ggz.nl (06-18794299). Over de inhoud van het project vindt op 7 december aanstaande een informatiesessie plaats.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids