Normal_logopedie_taal_tos_taalontwikkeling_speciaal_onderwijs

Over taalontwikkelingsstoornissen (TOS) is nog maar weinig bekend, ondanks dat de impact die deze stoornissen met zich meebrengen groot is. Ongeveer 7 procent van de basisschoolleerlingen heeft een TOS. De beroepsvereniging voor logopedisten, NVLF, wil dat er meer aandacht komt voor dit maatschappelijke probleem. Dat meldt Vakblad Vroeg. 

TOS kan worden geplaatst naast ADHD, dyslexie en autisme. Een TOS is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Wat de oorzaak is van de stoornis is nog onbekend. Hoogleraar logopediewetenschap Ellen Gerrits noemt TOS “een onzichtbare handicap met grote impact.” De intelligentie, het gehoor en de algemene ontwikkeling van kinderen zijn vaak heel normaal, maar is is bijvoorbeeld sprake van sociale, emotionele en gedragsproblemen, waardoor kinderen vaker worden gepest. Kinderen met een TOS begrijpen leeftijdsgenootjes niet altijd even goed, waardoor het aangaan of onderhouden van vriendschappen hen meer moeite kost, zegt Gerrits.

Een gevolg kan zijn dat een kind dan stil wordt of juist agressief. Daarbij kan een kind ook moeite hebben om goed te communiceren met gezinsleden, waardoor er eveneens spanningen optreden. Kinderen met een TOS hebben daar vrijwel hun hele leven mee te maken. Zo kan een studiekeuze bijvoorbeeld lastig zijn en ook het vinden van een baan is vaak geen gemakkelijke opgave. “Jongvolwassenen hebben door miscommunicatie en zwakke taalvaardigheden minder kansen op de arbeidsmarkt en lopen eerder het risico hun werk te verliezen”, aldus Gerrits.

Kinderen met zo’n taalstoonis worden volgens de hoogleraar op school al gauw bestempeld als ‘niet zo slim’. Omdat er bij elk kind weer andere symptomen optreden, is een TOS erg lastig te herkennen. De symptomen verschillen van weinig praten, moeite hebben met het taalbegrip, of de uitspraak van bepaalde woorden of klanken lastig vinden.

Om kinderen met een taalstoornis te helpen is logopedie nodig. Kinderen die hier al op jonge leeftijd mee beginnen, hebben een grotere kans op herstel. Bovendien leidt een vroege behandeling van een TOS tot 30 procent minder kinderen die op een school voor speciaal onderwijs terecht komen. Verder is het logopedische hulp positief voor de sociale ontwikkeling van kinderen en helpt het ouders om beter met de stoornis van hun kind om te gaan. Uiteindelijk draag logopedie eraan bij dat kinderen met een taalstoornis later meer kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids