Normal_kov__spelen__zandbak__peuter__kind

Afgelopen dinsdag, 19 september, werd op Prinsjesdag onder meer de rijksbegroting van het Ministerie van Sociale Zaken gepresenteerd waar kinderopvang onder valt. Ondanks dat de begroting van dit ministerie met 1,8 miljoen euro krimpt, zijn er geen effecten zichtbaar voor de kinderopvang. Dat meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Sterker nog, voor kinderopvang wordt in 2018 zelfs meer geld vrijgemaakt. Dat komt doordat er verwacht wordt dat er volgend jaar meer kinderen gebruikmaken van kinderopvang. Ook de verhoging van de kinderopvangtoeslag speelt mee. Daar komt nog bij dat het aantal uren dat per kind wordt afgenomen vermoedelijk ook omhoog gaat in 2018.

Omdat de begroting een zogeheten ‘beleidsarme’ begroting is, is de toelichting bij de begroting beperkt. Alleen Directe Financiering, IKK en het Personenregister worden daarin kort aangestipt. Daarover is overigens niets nieuws over te zeggen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids