Normal_kov__po__samen__delen__kinderen__spelen__buiten__lief

Sociaal Werk Nederland (SWN) organiseert op 17 november van dit jaar het congres De Harmonisatie in perspectief. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, waarbij ervaringen, tips en knelpunten worden gedeeld. Die zullen voornamelijk gaan over de ondersteuning van peuterspeelzaalwerk en gemeenten door SWN bij de voorbereiding op de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018. Dat meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Peuterspeelzaalwerk en gemeenten hebben het afgelopen jaar ondersteuning gekregen van SWN. Wat er tijdens dit proces heeft afgespeeld, wordt tijdens het congres in november bespreekbaar gemaakt. Er wordt niet alleen teruggeblikt, ook worden er gesprekken gevoerd en er komen dialoogsessies en praktijkverhalen voorbij. Op deze manier wordt het thema harmonisatie inzichtelijker.

Inspirerende sprekers geven bovendien een inkijkje in het toekomstbeeld. Het doel van het congres is namelijk het organiseren van een toekomstbestendig stelsel voor peuters dat ook past bij de lokale situatie. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 11 september inschrijven op de website van SWN. Een vooraankondiging van het evenement op 17 november is hier te lezen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids