Normal_papa_baby5453

Vaders die meerdere dagen per week vrij zijn om tijd door te brengen met hun kinderen lijken minder gelukkig te zijn dan vaders die maar één vrije dag hebben. Onderzoek naar het geluk bij parttime en fulltime werken laat zien dat het traditionele rolpatroon nog niet zomaar verleden tijd is. Dat meldt RTL Nieuws.

Sean de Hoon, socioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, presenteerde deze resultaten in zijn proefschrift over geluk. Hij keek daarbij naar de hoeveelheid geluk die vaders met schoolgaande kinderen ervaren in relatie tot hun werk: parttime of fulltime. Een volledige baan wordt door veel papa’s nog steeds gezien als noodzaak om het gezin zo goed mogelijk te onderhouden. Moeders lijken zich beter te voelen bij een deeltijdbaan, omdat zij dan op hun beurt meer tijd over hebben om met de kinderen door te brengen.

Volgens De Hoon laten zijn resultaten een vrij conservatief beeld zien, zeker ten opzichte van de andere landen om ons heen. Het vaderschapsverlof dat in Nederland slechts twee dagen is, past ook in dat plaatje. In veel andere westerse landen krijgen papa’s een paar weken verlof. De vaders in Nederland lijken zich echter beter te voelen bij een traditionele vaderrol.

Toch zegt de hoeveelheid geluk die vaders ervaren niet alles, volgens De Hoon. Hoe meer betrokkenheid bij de opvoeding van hun kinderen, hoe minder conflicten zij ervaren. Dat zou dan weer leiden tot minder echtscheidingen, blijkt uit onderzoeken uitgevoerd in Scandinavië. Het is volgens de socioloog dus nog maar de vraag of het vasthouden aan een maatschappelijk ideaal op lange termijn wel zo goed is. Hij denkt dat het verstandig is om het vaderschapsverlof in Nederland toch te verlengen, als eerste stap op weg naar meer progressie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids