Normal_normal_kind_bak_geld

De FNV staat achter het vandaag gepubliceerde SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’. Maar de vakbond ziet daarnaast nog meer mogelijkheden om armoede onder kinderen te voorkomen. De FNV pleit voor een verhoging van het minimum loon. Dit meldt FNV.

FNV vice-voorzitter Ruud Kuin: “Het advies van de SER bestaat uit verschillende goede voorstellen om de aanpak van armoede te verbeteren. Het armoedebeleid wordt minder versnipperd en aangestuurd door een armoederegisseur. En geld dat bestemd is voor armoedebeleid moet door de gemeente ook daadwerkelijk daaraan besteed worden. Maar de SER constateert ook dat het beleid van inkomensondersteuning en sociale zekerheid onvoldoende in staat is om armoede te voorkomen. Dit is overduidelijk het geval bij gezinnen die op het sociaal minimum leven.”
 
De hoogte van het sociaal minimum is de laatste jaren flink achtergebleven bij de stijging van de vaste lasten. Het Nibud berekende dat een gezin in de bijstand met twee kinderen maandelijks 217 euro tekort komt. Grofweg de helft van de kinderen die opgroeit in armoede is afkomstig uit een bijstandsgezin. Om te voorkomen dat het armoedebeleid bij pleisters plakken blijft, moet dit probleem volgens de FNV worden aangepakt door het nieuwe kabinet. 
 
Kuin: “Het is overduidelijk dat het sociaal minimum verhoogd moet worden om kinderarmoede effectief te kunnen bestrijden. En dat moet gebeuren want het is schandalig dat er in Nederland nog steeds kinderen in armoede opgroeien.”
 
De gevolgen van langdurige armoede voor kinderen zijn groot. Armoede kan heel direct leiden tot minder welbevinden en tot sociale uitsluiting. Ook kunnen kinderen door armoede slechter gaan presteren op school of probleemgedrag vertonen. Aangetoond is dat opgroeien in armoede ook tot negatieve gevolgen op de langere termijn leidt, zoals een verhoogde kans op armoede en sociale uitsluiting als ze volwassen zijn, aldus de SER.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids