Normal_kind44_opvang35_school534

Een Kamermeerderheid is voor meer ruimte voor brede basisvoorzieningen voor jonge kinderen zoals integrale kindcentra (IKC). Toch zal het huidige kabinet geen stappen in die richting zetten. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs is het wetenschappelijk bewijs te dun en de kosten te hoog. Dat meldt de PO-Raad.

Verschillende partijen, waaronder de Sociaal-Economische Raad, de Onderwijsraad, gemeenten en kinderopvangorganisaties, pleiten voor een ontwikkelrecht voor peuters en een betere samenwerking tussen opvang en onderwijs. De PO-Raad heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer voor een algemeen overleg. Tijdens dit overleg hebben verschillende partijen zich uitgesproken om werk te maken van een goede inrichting van het voorschoolse stelsel en te zorgen dat wetten en regels die de samenwerking in de weg staan worden weggenomen.

Het kabinet heeft onlangs een Taskforce ingesteld om te onderzoeken wat hiervoor nodig is. De uitkomsten van dit onderzoek worden in april 2017 verwacht. Kamerlid Van Meenen (D66) twijfelt over de meerwaarde van dit onderzoek. Volgens hem is de noodzaak van het verruimen van de wet duidelijk. D66 heeft daarom een vervolgoverleg aangevraagd om het kabinet toch nog voor de nieuwe formatie stappen te laten zetten en de mogelijkheden voor samenwerking te verruimen.

Dekker heeft tijdens het overleg wel toegezegd de Kamer te informeren met een CBS-rapportage over de nieuwe bekostigingssystematiek van onderwijsachterstandsmiddelen. Dit rapport verschijnt nog dit jaar. Verder heeft de staatssecretaris gezegd te willen kijken naar verdere specialisatie op het gebied van het jonge kind binnen de lerarenopleiding. Dit moet dan volgens Dekker wel in lijn zijn met de beweging van afgelopen jaren waarbij er juist behoefte was aan breed inzetbare leraren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids