Normal_pm__opvang__kov__kinderen__leidster__kinderopvang

De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang is een feit. De ministerraad nam vrijdag een voorstel van minister Asscher en staatssecretaris Dekker aan voor de instelling en samenstelling van de taskforce. De komende maanden gaat het taskforce kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang de komende jaren verder kan worden versterkt. Dat meldt Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK).

In juni werd al bekend dat het kabinet een taskforce wilde instellen die voorstellen moet uitwerken voor een betere samenwerking tussen onderwijs en opvang. De PO-Raad heeft bedenkingen bij de invoering van de taskforce. De raad is bang dat de huidige opdracht van de Taskforce leidt tot een herhaling van wat al besproken is. De raad wil dat de taskforce de ruimte krijgt om toekomstgerichte en structurele oplossingen uit te werken. Ook Kindcentra 2020 was kritisch.

De taskforce wordt gevraagd om ten eerste te onderzoeken hoe de (bekende) knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang opgelost kunnen worden. Ten tweede moet de taskforce hiervoor partijen oproepen om, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, zelf stappen te zetten bij het oplossen van specifieke knelpunten. De voorstellen van de taskforce moeten een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en gezamenlijke inzet van personeel.

Voorzitter van de taskforce is Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Verder bestaat de taskforce uit: Ewald van Vliet (Stichting Lucas Onderwijs, Den Haag), Niko Persoon (Zaan Primair, Zaanstad), Esther Zijl (Forte Kinderopvang), Pauline Schellart (Kober Groep), Angèle van der Star (Aob), Jessica van Ruitenberg (FNV), Mark Pol (wethouder Almere), Gjalt Jellesma (BOinK), Peter Hulsen (Stichting Ouders & Onderwijs) en Ernst Radius (Sociaal Werk Nederland). 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids