Normal_kov__opvang__bedjes__slapen__kinderen__kinderopvang__kinderbed__ledikant

Er wordt een landelijk onderzoek uitgevoerd naar veiligheid en kwaliteit in de kinderopvang. Het gaat om een evaluatieonderzoek naar de uitvoering en de impact van de aanbevelingen van de Commissie Gunning, naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak. Het onderzoek omvat kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. Accountant- en adviesbureau PwC voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat meldt BOinK.

In 2011 bracht de Commissie Gunning een rapport uit over de beruchte Amsterdamse zedenzaak (misbruik van kinderen in de kinderopvang). De Commissie Gunning formuleerde aanbevelingen om de veiligheid en kwaliteit te verhogen. Het ministerie wil graag weten of de aanbevelingen zijn opgevolgd en zo ja, wat het effect daarvan zou kunnen zijn. Doel van het onderzoek is om te kijken of de kinderopvang daadwerkelijk veiliger en beter is geworden. De enquête sluit op 9 september. Het onderzoeksrapport verschijnt in oktober en wordt overhandigd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids