Normal_pm__opvang__kov__kinderen__leidster__kinderopvang

Vanaf 1 januari kunnen ouders en oudercommissies met vragen en klachten over kinderopvang terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Maar ook kinderopvangorganisaties kunnen bij dit loket terecht voor informatie. Het loket is tot stand gekomen naar aanleiding van een wetswijziging om de positie van ouders in de kinderopvang te versterken en meer grip op de kwaliteit te geven. Dat meldt Klachtenloket Kinderopvang.

Kinderopvangorganisaties kunnen bijvoorbeeld bij het loket terecht wanneer zij een klacht hebben gekregen van een ouder en wil nagaan of over een dergelijke klacht al uitspraken door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn gedaan. Voor deze gevallen biedt het loket het uitsprakenregister. Dat biedt ook mogelijk nuttige informatie over de wijze waarop de klacht opgelost kan worden. Het klachtenloket kan bij een klacht ook bemiddeling en mediation voor de organisatie en de klager verzorgen om de klacht alsnog tot een onderlinge oplossing te brengen.

Wat het klachtenloket in maart opviel is dat er veel vragen zijn over het per direct kunnen opzeggen zonder opzegtermijn. Vaak vormen klachten over de geleverde diensten de aanleiding en willen ouders per direct van het contract af. Verder komen er ook regelmatig vragen over gastouderopvang, met name over betalingen door het gastouderbureau aan gastouder en verkeerde facturatie. Echtscheidingen en het recht op informatie over zijn/haar kind vanuit de opvang leveren ook vragen en klachten op als mede het niet volgens de protocollen een melding doen over een kind aan ‘Veilig thuis’.

© Nationale Onderwijsgids