Normal_taal__kind__taal_leren__boek

Peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) leren meer werkwoorden met een nieuwe woordenschattherapie. Dit heeft een team van logopedisten en wetenschappers van Koninklijke Auris Groep, NSDSK en Hogeschool Utrecht ontdekt. De nieuwe therapie kan de huidige behandeling nog niet vervangen, omdat de verschillen te klein te zijn. Met de nieuwe therapie leren de kinderen wel meer werkwoorden, maar geen zelfstandige naamwoorden. Dit meldt NSDSK.

Kinderen die TOS hebben, hebben moeite om nieuwe woorden te leren. De nieuwe therapie is onderzocht bij peuters met TOS die behandeling kregen op behandelgroepen van Auris en de NSDSK. In totaal deden er 49 kinderen mee, waarvan 24 kinderen de nieuwe therapie kregen en de 25 anderen de gebruikelijke behandeling. Voor het onderzoek startte, gingen logopedisten na hoeveel woorden uit het script al bekend waren onder de kinderen. Een maand later, na het einde van de therapie, werd het nogmaals gekeken hoeveel woorden uit het script de kinderen kenden.

De nieuwe therapie bestaat uit semantische scripts. Hierin zijn alle woordenschatbehandelingen uitgewerkt. Voor de logopedisten staat er in de scripts vrijwel letterlijk wat ze moet doen en zeggen tijdens de woordenschatbehandeling. In acht tot twaalf behandelingen van een kwartier biedt de logopedist 25 themawoorden meerdere keren aan. De woorden worden visueel ondersteund door een voorwerp of een plaatje. De betekenis van een woord maakt de logopedist duidelijk door het woord te omschrijven of door een contrast te maken.

Kinderen die de nieuwe therapie kregen leerden gemiddeld zes woorden en kinderen in de groep met de huidige behandeling leerden vier woorden. Echter geldt dit alleen voor werkwoorden en niet voor zelfstandige naamwoorden. Volgens de onderzoekers komt dit omdat de betekenis van zelfstandige naamwoorden makkelijk duidelijk te maken is, dan van werkwoorden. De onderzoekers concluderen voorlopig dat de nieuwe woordenschattherapie vooral bij het aanleren van werkwoorden nuttig lijkt, maar dat de gebruikelijke behandeling voor zelfstandige naamwoorden voldoet. 

© Nationale Onderwijsgids