Nieuw lectoraat Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar effectieve samenwerking

De aanpak van complexe, maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, digitalisering, en asielopvang vraagt van betrokken organisaties om visie, veerkracht en continu aanpassingsvermogen. Deze organisaties hebben elkaar nodig om vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Wat voor samenwerkingsvormen zijn daarbij het meest effectief? Het nieuwe HU-lectoraat Lerende en Innoverende Interorganisatorische Samenwerkingsvormen gaat dat onderzoeken. Dat meldt de Hogeschool Utrecht.

Om daadwerkelijk impact te kunnen maken, werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en in toenemende mate ook burgers samen in uiteenlopende samenwerkingsvormen, zoals allianties, regionale ecosystemen en publiek-private verbanden. Er is momenteel echter onvoldoende wetenschappelijke kennis en handelingskennis beschikbaar over hoe deze interorganisatorische samenwerkingsverbanden kunnen leren en blijven innoveren. Daarom start de HU per 1 juni het lectoraat Lerende en Innoverende Interorganisatorische Samenwerkingsvormen (LIIS). Het lectoraat wil bijdragen aan meer toepasbare kennis over hoe deze samenwerkingsvormen effectief en duurzaam worden vormgegeven en wat dit vraagt van de mensen in die organisaties. Daarbij wordt nadrukkelijk meegenomen hoe de HU haar voortrekkersrol kan verstevigen bij de aanpak van urgente maatschappelijke vraagstukken.

Karin Geuijen 

Het lectoraat staat onder leiding van lector dr. Karin Geuijen. Zij brengt veel relevante kennis en een groot netwerk met zich mee. Zij combineert het lectoraat met de functie van universitair docent en onderzoeker Publiek Management bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Karin doet daar onderzoek naar experimentele innovaties in het hanteerbaar maken van grote, maatschappelijke vraagstukken, met name op het terrein van asiel en vluchtelingen. Haar focus ligt op de samenwerking tussen verschillende partners waaronder sociale ondernemingen, inwonersinitiatieven en publieke organisaties. 

“Dit soort samenwerkingen bieden enerzijds kansen, maar anderzijds is het heel moeilijk om ze succesvol en duurzaam te maken en nog meer om ze vervolgens op te schalen. Met dit lectoraat gaan we bijdragen aan het verzilveren van de kansen en het hoofd bieden aan de uitdagingen. Ik vind het geweldig om hierin als lector een trekkende rol te vervullen.”

Kenniscentrum Leren en Innoveren 

Het lectoraat LIIS wordt ondergebracht bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI) van Hogeschool Utrecht. Het kenniscentrum doet onderzoek naar (het ontwikkelen van) vermogens om te kunnen acteren en bewegen in complexiteit, zodat professionals, van docenten tot verpleegkundigen en van sociaal werkers tot programmeurs, kunnen blijven leren en innoveren, nu en in de toekomst.

Door: Nationale Onderwijsgids