HU en UMC Utrecht ontwikkelen LEERafdeling optometriestudenten

De opleiding Optometrie van Hogeschool Utrecht en de afdeling Oogheelkunde van het UMC Utrecht gaan een unieke samenwerking aan. In een nieuwe LEERafdeling gaan HU-studenten optometrie patiëntenzorg verlenen in het ziekenhuis, onder begeleiding van HU-docenten, de stafarts en artsen in opleiding. Docent Sigrid Mueller-Schotte: “Dit is nou echt een win-winsituatie.” Dat meldt de Hogeschool Utrecht. 

De kiem van dit project ligt in de coronatijd, vertelt Sigrid Mueller-Schotte, vanuit de HU aanjager van deze samenwerking. “De afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht moest zich toen vanwege de maatregelen beperken tot de hoognodige zorg. Onze studenten optometrie konden geen interne stage meer lopen bij ons GEZOND&WEL Centrum, dat de deuren tijdelijk moest sluiten. Samen met Jeannette van Weerden, vanuit het UMC aanjager van deze samenwerking, hebben we toen het project Teletriage opgezet.”

Stage op afstand 

Studenten konden hierin stage lopen op afstand: ze bestudeerden de dossiers van de patiënten en belden hen op om de klachten te bespreken, om onder begeleiding van een HU-docent tot een voorstel aan de arts te komen. Bijvoorbeeld om de patiënt op korte of langere termijn te zien of naar een andere zorgprofessional door te verwijzen. Zo kregen patiënten toch passende zorg en werd de wachtlijst van het UMC Utrecht weggewerkt. Het project was een succes. Het draaide zelfs zo goed dat het na de coronatijd werd voortgezet. Nu komt er toch een einde aan, maar niet aan de samenwerking. Integendeel. Joke de Boer en Ralph Wijnhoven kwamen vanuit het UMC Utrecht met het voorstel om een nieuwe LEERafdeling in samenwerking met de HU op te zetten. “Het is de eerste leerafdeling in Nederland waar een paramedisch gezondheidsberoep en een specialisme samenkomen in een universitair centrum”, vertelt Sigrid niet zonder trots.

De studenten verdelen hun stage voortaan over het GEZOND&WEL Centrum en het UMC Utrecht. Sigrid: “In ons centrum kunnen mensen die een oogonderzoek willen, gratis terecht. Daar zitten veel mensen bij met milde klachten, en mensen die een contactlenzenaanmeting willen. In het UMC Utrecht daarentegen gaat het om patiënten die onder behandeling staan vanwege gediagnosticeerde oogaandoeningen. Velen hebben een operatie ondergaan en komen voor nazorg. Kortom, het is een hele andere patiëntgroep. Dankzij deze samenwerking kunnen we studenten nu trainen in het hele spectrum, ze komen iedereen tegen die ze later ook in hun praktijk kunnen tegenkomen. Dat is grote winst.”

LEERafdeling 

De studenten werken op de LEERafdeling onder supervisie van HU-docenten; goed opgeleide optometristen met ziekenhuiservaring. Indien wenselijk is er overleg met de stafarts of met artsen in opleiding. “Het zijn niet alleen de studenten die profiteren van deze samenwerking”, vertelt Sigrid. “Het UMC Utrecht kan een deel van de protocollaire zorg nu uitbesteden aan ons, wat de werkdruk verlicht. Ook wil het ziekenhuis in hun opleiding voor specialisten meer nadruk leggen op interprofessioneel opleiden en multidisciplinair samenwerken. Waardoor we bijdragen aan het opleiden van de zorgverlener van de toekomst in lijn met De Nieuwe Utrechtse School. Dat kunnen ze nu mooi oefenen met onze studenten. Deze samenwerking biedt een nieuw perspectief op hun opleiding én op de onze. Dit is nou echt een win-winsituatie.”

De LEERafdeling gaat officieel van start op 24 juni, om 16.00 uur, in het Medisch Regiecentrum van UMC Utrecht. De afdeling gaat eerst, in augustus, proefdraaien met docenten. De patiëntenzorg door studenten staat gepland voor begin september, bij de start van het nieuwe studiejaar. 

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: L. Schotte