Normal_kinderopvang_peuter_begeleider_leidster

Het afgelopen jaar zijn 82 mensen geweerd uit kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, omdat in een screening bezwaren tegen hen naar voren waren gekomen. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Nu worden alleen nog medewerkers van kinderdagverblijven gescreend. De minister wil de regels nog verder aanscherpen, zodat ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers gecontroleerd kunnen worden. Dit meldt het Parool.

Voor de screening van medewerkers worden gegevens van onder meer het UWV, de Kamer van Koophandel en gemeenten gebruikt. Alle medewerkers van de kinderopvang moeten een verklaring omtrent gedrag (VOG) hebben. Hiermee moeten ze zich inschrijven in het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met databestanden van de overheid wordt bijgehouden of de medewerkers de fout ingaan.

Medewerkers van kinderdagverblijven worden gescreend sinds de Amsterdamse zedenzaak. In deze zaak heeft een medewerker op een aantal crèches tientallen jonge kinderen misbruikt. De medewerker is veroordeeld tot 19 jaar cel en tbs.

© Nationale Onderwijsgids