Logo_landelijk_expertise_centrum_speciaal_onderwijs_logo_lecso

Professionals in onder meer het onderwijs en de kinderopvang moeten leren hoe ze een lichte verstandelijke beperking (LVB) bij kinderen en jongeren kunnen herkennen. Ook moeten zij weten hoe ze met deze kinderen het beste kunnen communiceren. Dat vindt het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LESCO). Om professionals die met kinderen en jongeren werken daarbij te helpen, is er nu een handreiking geschreven over vroegsignalering van LVB. 

Vroegtijdige herkenning van LVB bij kinderen kan preventief werken, zegt LESCO, omdat ouders en professionals erop in kunnen spelen wat problemen op latere leeftijd kan voorkomen. Problemen zoals gedragsstoornissen bijvoorbeeld die ontstaan wanneer een kind met een beperking overvraagd wordt.

De handreiking is geschreven voor een brede doelgroep van professionals uit de zorg, jeugdhulp en het onderwijs in de nulde en eerste lijn om de kans op een vroegtijdige signalering zo groot mogelijk te maken. Wanneer de kinderen met een LVB de juiste ondersteuning krijgen, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en zijn zij later minder afhankelijk van intensieve zorg en behandeling. De handreiking is opgesteld door het Netwerk Gewoon Meedoen en is hier te downloaden.

© Nationale Onderwijsgids