Normal_asscher

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft gekeken naar de conclusies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB) over de arbeidsparticipatie van moeders met jonge kinderen. Beide onderzoeksinstituten kwamen met een andere conclusie over kinderopvangtoeslag. Volgens de minister zijn de onderzoeken zo verschillend opgebouwd dat een vergelijking nauwelijks te maken is. Dit meldt Kinderopvangtotaal.

Volgens het CBS was er de laatste jaren nauwelijks effect waar te nemen in de arbeidsparticipatie van de moeders. Het CPB kwam juist met de conclusie dat kinderopvangtoeslag wel degelijk effect heeft op arbeidsparticipatie. Minister Asscher zou het grote verschil in de onderzoeken niet zo zien. “Er zit verschil in de data die wordt gebruikt en de periode waarop die betrekking heeft. Verder wordt gebruik gemaakt van een andere methodiek”, zegt Asscher. Ook zouden er nog andere factoren meespelen die de arbeidsparticipatie van moeders kunnen beïnvloeden, zoals veranderingen in de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de economische situatie.

Minister Asscher ziet de kinderopvang als een belangrijk arbeidsmarktinstrument. Hij gaat de mogelijkheden onderzoeken voor aanvullende maatregelen op het gebied van kinderopvang. Uitspraken doet hij hierover bij de bespreking over de begroting. Asscher wil naast het arbeidsmarktinstrument ook blijven inzetten op de kwaliteit van de kinderopvang. 

© Nationale Onderwijsgids