Normal_breda_city_campus_-_beeld_via_gemeente_breda

Op de plek waar nu nog Hotel Amrâth Brabant staat in Breda, grofweg tussen Avans Hogeschool en de kunstacademie, moet Breda City Campus gaan verrijzen. Hier moeten onder meer 671 shortstay- en longstayeenheden komen voor studenten. De nieuste plannen voor de campus liggen vanaf vandaag te raadplegen. Dit meldt de gemeente Breda.

In februari 2019 is in de Bredase gemeenteraad de Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan vastgesteld. Hierin zijn onder meer beleidsdoelen vastgelegd voor de huidige locatie van Amrâth Hotel Brabant aan de Heerbaan 4.
 

Breda City Campus

 
Voor deze locatie zijn de beleidsdoelen vanuit de Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan vertaald naar een ruimtelijke ontwikkeling ‘Breda City Campus’, waarbij maximaal 671 shortstay- en longstayeenheden worden gerealiseerd in vijf torens op de planlocatie. De shortstay- en longstayeenheden bieden verblijfsmogelijkheden voor een duur van minimaal één week tot maximaal twee jaar voor een doelgroep die is gerelateerd aan de omgeving van de planlocatie, bijvoorbeeld medisch personeel voor het Amphia ziekenhuis, personeel en buitenlandse studenten voor de onderwijsinstellingen van Avans Hogeschool en de Breda University of Applied Sciences en vergelijkbare voorzieningen op relatief korte afstand van de planlocatie.
 
Daarmee wordt een niet-verkeersspitsgebonden doelgroep bediend, waarmee de verkeerskundige impact van de ontwikkeling wordt geminimaliseerd. Daarnaast wordt ook voorzien in 850 m2 kantoorruimte, ter vervanging van de reeds aanwezige kantoorfunctie op het perceel. Er wordt op eigen terrein voorzien in een grotendeels overdekte parkeergelegenheid voor de nieuwe ontwikkeling, zowel voor de stalling van auto’s als voldoende ruimte voor fietsen.
 

Waarom dit ontwerp bestemmingsplan?

 
Voor het realiseren van de gevraagde 671 shortstay- en longstayeenheden, de kantoorruimte en de bijbehorende voorzieningen heeft de Gemeente een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat als ontwerp ter inzage ligt vanaf 28 juli 2021.
 

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2018 een zogeheten coördinatiebesluit genomen, waarmee gelijktijdig een ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp omgevingsvergunning in procedure gebracht kunnen worden. De ontwikkelaar van Breda City Campus heeft bij de indiening van de aanvraag voor omgevingsvergunning verzocht om gebruik te maken van de zogeheten coördinatieregeling. Daarom ligt tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan nu ook de ontwerp omgevingsvergunning voor u ter inzage.
 

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning is van 28 juli 2021 tot en met 7 september 2021 digitaal te raadplegen via de website RuimtelijkePlannen.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids