Subsidie voor onderzoeksprogramma HAS en Avans Hogeschool

HAS green academy en Avans Hogeschool realiseren binnen het Programma Gezonde Leefomgevingen met een grote groep consortiumpartners een onderzoeksinfrastructuur om nieuwe kennis, methoden en best practices te ontwikkelen op het gebied van gezonde leefomgevingen. Dit zijn omgevingen die bijdragen aan meer en gezondere levensjaren voor inwoners. De onderwijsinstellingen hebben recent een SPRONG-subsidie toegekend gekregen voor fase 1 van het programma. Dat meldt HAS green academy.

Het Programma Gezonde Leefomgevingen richt zich op drie leefomgevingen:

• de voedselomgeving: de omgeving waarin we wonen, werken, recreëren en waarin voedsel wordt aangeboden
• de groene leefomgeving die op een positieve manier bijdraagt aan het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van mensen: denk aan (stads)parken, voedseltuinen en natuur of landschap gericht op gezondheidsbevordering
• de bebouwde omgeving: de inrichting van de binnen- en buitenomgeving en alle daaraan verbonden aspecten zoals klimaatbestendigheid, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van luchtvervuiling en geluidshinder, het voorkomen van (infectie)ziekten en het vergroten van veiligheid

Living labs 

Een belangrijk onderdeel van de onderzoeksinfrastructuur zijn living labs waarin inwoners, onderzoekers, onderwijsinstellingen, gezondheids- en welzijnsinstellingen, groenbedrijven, food(service)bedrijven, stedenbouwkundigen en gemeenten samenwerken aan projecten en concepten die bijdragen aan gezonde leefomgevingen. Hiermee wordt het mogelijk de krachten te bundelen en kennis en expertise samen verder te brengen. De gehele looptijd van het project is 2023-2031.

Vraagstukken 

Maatschappelijke vraagstukken worden groter en complexer en vragen om nieuwe antwoorden en praktische oplossingen. Deze vraagstukken hebben directe invloed op hoe onderwijsinstellingen als HAS green academy en Avans Hogeschool hun onderzoeksprogramma vormgeven. Samenwerken en het aan elkaar verbinden van disciplines staat daarbij centraal. Zowel HAS green academy als Avans Hogeschool heeft de ambitie de komende jaren door te groeien van een onderwijsinstelling naar een kennisinstelling waarbij onderzoek, onderwijs en werkveld samenwerken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Expertises 

HAS green academy brengt binnen het Programma Gezonde Leefomgevingen expertise in op het gebied van agro, food en leefomgeving met een focus op het gezonder maken van onze wereld. Avans Hogeschool heeft expertise op het gebied van gebouwde omgeving, participatief actieonderzoek met bewoners, gedrag en gedragsverandering, positieve gezondheid, leefstijl, gebruik ICT, robotisering en AI bij inrichtingsvraagstukken en Life Sciences op gebied van meten van gezonde omgeving. 

Partners 

Het Programma Gezonde Leefomgevingen heeft de volgende partners: HAS green academy (penvoerder), Avans Hogeschool, Provincie Noord-Brabant, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), JOGG, GGD West-Brabant, GGD Hart van Brabant, Koning Willem I College (KW1C), Yuverta, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), AAG Organisatie & Vastgoed bv, Ruimtemeesters, Van Helvoirt Groenprojecten, Bamboo Brands, VITAM, Appèl, Coöperatie Creabitat U.A. 

Door: Nationale Onderwijsgids