Week 14: leerrecht zonder schoolplicht, water aan de lippen in hoger onderwijs

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Dinsdag: Belangengroep Onderwijsaffaire eist leerrecht zonder schoolplicht

Er zitten in Nederland momenteel minimaal 15.000 kinderen thuis omdat ze geen passend onderwijs kunnen krijgen. Onderwijsaffaire, een belangengroep van bezorgde ouders, wil dat kinderen altijd en overal recht krijgen op onderwijs: leerrecht zonder schoolplicht. Voor veel kinderen is het huidige onderwijssysteem namelijk niet geschikt. Ook de Kinderombudsvrouw vindt dat er verbeteringen moeten worden toegepast in het passend onderwijs.

Woensdag: Voorzitter VSNU duikt Hofvijver in om aandacht te vragen voor universiteiten

Hoogleraren, studenten, medewerkers en bestuurders van de Nederlandse universiteiten voerden deze week actie om aandacht te vragen voor het hoger onderwijs: “Het aantal studenten blijft maar stijgen. Dit terwijl de financiering per student afneemt.” Het water staat de wetenschap aan de lippen, en om die boodschap kracht bij te zetten namen meerdere studenten én Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, gekleed in afstudeertoga’s een duik in de Hofvijver in Den Haag.

Donderdag: Kinderopvang kampt nog steeds met grote personeelstekorten, vooral bij bso

Een kwartaalpeiling van Kinderopvang Werkt! toont aan dat ruim een derde van de kinderopvangorganisaties nog altijd met personeelstekorten kampt. Bij de buitenschoolse opvang loopt dit percentage zelfs op tot ruim 50 procent. Een gebrek aan geschikte kandidaten en ziekteverzuim worden vooral aangewezen als oorzaken voor de tekorten.

Vrijdag: Onderwijsinspectie: rekenonderwijs niet goed genoeg afgestemd op leerlingen

Aan het einde van de basisschool haalt een derde van de leerlingen het streefniveau voor rekenen, wat flink lager ligt dan de ambitie van 65 procent. Veel groeipotentieel van rekenvaardige leerlingen blijft onbenut, doordat het rekenonderwijs onvoldoende is afgestemd op hun mogelijkheden en behoeften, zo concludeert de onderwijsinspectie. Dit komt onder andere doordat niet alle leraren weten wat het streefniveau is.

Door: Nationale Onderwijsgids