Kinderopvang kampt nog steeds met grote personeelstekorten, vooral bij bso

Uit een kwartaalpeiling van Kinderopvang Werkt! blijkt dat ruim een derde van de kinderopvangorganisaties nog altijd met een personeelstekort kampt. In de buitenschoolse opvang gaat het zelfs om meer dan de helft van de organisaties. Een gebrek aan geschikte kandidaten en ziekteverzuim worden vooral aangewezen als oorzaken voor de tekorten. Dit meldt Kinderopvang Totaal.

59 procent van de ondervraagde kinderopvangorganisaties hanteert momenteel een wachtlijst voor de dagopvang. Voor de buitenschoolse opvang (bso) gaat het om 43 procent van de organisaties, en bij de peuteropvang gaat het om 38 procent. In vergelijking met oktober 2020 is het personeelstekort in de dagopvang licht gedaald. In de bso is het tekort echter gelijk gebleven. De tekorten zijn aan de hoge kant in vergelijking met andere sectoren. Waar de landelijke vacaturegraad (het aantal vacatures op 1.000 banen) op 25 ligt, is de vacaturegraad in de kinderopvang momenteel 34.

Door: Nationale Onderwijsgids