Belangengroep Onderwijsaffaire eist leerrecht zonder schoolplicht

In Nederland zitten momenteel minimaal 15.000 kinderen thuis zonder onderwijs omdat ze geen passend onderwijs kunnen krijgen. Dit moet stoppen, vindt de belangengroep Onderwijsaffaire, waarin ouders van thuiszittende kinderen zich hebben verenigd. In een brief aan de Tweede Kamer eisen zij leerrecht zonder schoolplicht. Dit meldt de NOS.

Jolanda Rohde Luchtmeijer legt in het NOS Radio 1 Journaal het standpunt van Onderwijsaffaire uit dat stelt dat kinderen altijd en overal recht hebben op onderwijs, en dus niet alleen als ze zich in een schoolgebouw bevinden: “Ook als ze dat thuis of in hybride vorm willen doen, deels thuis, deels op school. Ook als ze niet uit een boek willen leren, maar liever ervarend leren door te kijken hoe iets gebeurt en het dan zelf doen.” Voor veel kinderen is het huidige onderwijssysteem niet geschikt. “Ze komen niet tot hun recht in grote klassen en klassikaal onderwijs”, aldus Rohde Luchtmeijer. “Als basisvoorwaarden zoals het gevoel van veiligheid en voldoende aandacht ontbreken, kunnen kinderen uitvallen.”

Onderwijsaffaire zegt bovendien dat minister Slob de afgelopen jaren niets heeft gedaan om het aantal thuiszittende kinderen terug te dringen. Daarnaast heeft de Wet passend onderwijs, die in 2014 werd geïmplementeerd, weinig betekent voor de kinderen: Rohde Luchtmeijer constateert dat scholen vaak hun handen van het thuiszittende kind aftrekken. “We krijgen enorm veel signalen dat scholen melding doen bij Veilig Thuis en Leerplicht”, vertelt ze. “Daarop volgt een zorgtraject, juridische kosten en toeslagen.”

Kinderombudsvrouw

Ook Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vindt dat er verbeteringen moeten komen in het passend onderwijs. Zij ziet dat thuiszittende kinderen op school niet krijgen wat zij nodig hebben. “Leerkrachten zijn soms onvoldoende toegerust of hebben te weinig kennis”, aldus Kalverboer. “Ook krijgen ze de mogelijkheid niet om een kind met een extra zorgvraag te helpen omdat de klassen te groot zijn.” Volgens Kalverboer is het terecht dat bezorgde ouders nu aandacht vragen voor dit probleem: “Kinderen horen onderwijs te krijgen tussen andere kinderen, ook als ze een beetje of heel anders zijn. Ze horen een plek te hebben op school en in de klas en niet thuis te zitten. De minister van Onderwijs moet daar heel ambitieus in zijn en harder aan trekken.”

Door: Nationale Onderwijsgids