Hogescholen werken samen met zorginstellingen en bedrijven in nieuwe living labs
Medical Delta start vier nieuwe living labs. In de living labs werken de Zuid-Hollandse hogescholen die deel uitmaken van Medical Delta samen met zorginstellingen en bedrijven. De living labs hebben ieder 200.000 euro ontvangen van Medical Delta. Dit meldt Stichting Medical Delta.
De vier nieuwe Medical Delta Living Labs pakken actuele zorgtechnologische vraagstukken op waarin meer aandacht is voor preventie en zorg dichtbij huis. Ze richten zich bijvoorbeeld op het zo fit mogelijk krijgen en houden van patiënten met kanker of onderzoeken welke e-health toepassingen ouderen helpen om thuis te revalideren.
 
In de living labs worden kansrijke technologische innovaties in reële omgevingen getest met zorgprofessionals en patiënten. Daardoor ontstaan producten en diensten die beter aansluiten bij de praktijk. Dit versnelt de gang naar de zorg en de implementatie in de uiteindelijke zorgprocessen. De Medical Delta Living Labs vormen daarmee een belangrijke schakel in de innovatieketen. 
 

Ondernemen, onderwijs en onderzoek onder één dak  

De nieuwe living labs worden ondergebracht bij Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en InHolland. Bijzonder aan de opzet is dat lectoren van verschillende disciplines én zorginstellingen samen in het living lab praktijkvragen oppakken. Ook bedrijven, eindgebruikers en universiteiten participeren in de living labs. Onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemen komen er in samen. 
 

Impact op zorg en economie

“De living labs zullen het health & technology ecosysteem in de regio verder aanjagen,” verwacht Gertine van der Vliet, directeur en bestuurder van Medical Delta. “De hogescholen zorgen voor een goede borging van de activiteiten. Doordat zorgorganisaties en bedrijven onderdeel worden en praktijkvragen leidend zijn, vinden zorginnovaties sneller hun weg naar de markt. Daarmee dragen de nieuwe living labs bij aan de volksgezondheid, economie en kennisontwikkeling in Zuid-Holland en daarbuiten.” 
 
De nieuwe living labs zetten de komende maanden hun labruimte op. Een labdeveloper gaat projectgewijs aan de slag met het bijeenbrengen van onderzoekers, onderwijs, zorgorganisaties en bedrijven. Binnen vier jaar moet de startinvestering zich driemaal hebben terugverdiend. In Medical Delta verband zijn eerder vijf living labs opgezet, de vier nieuwe living labs worden daar aan toegevoegd.
 

Thema’s living labs sluiten aan bij zorg in de toekomst

De zorg verandert: seeds meer aandacht gaat uit naar preventie en zorg dichtbij huis. Technologische innovaties op het vlak van bijvoorbeeld gezondheidsonderzoek, maar ook op het gebied van e-health, ondersteunen deze ontwikkelingen. De vier nieuwe Medical Delta Living Labs voorzien in deze nieuwe behoeften.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids