Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen

De bevolkingskrimp is niet alleen een probleem van het hbo, maar van het hele land. Om dit het hoofd te bieden is de gezamenlijke inzet nodig van alle onderwijsniveaus, het bedrijfsleven en overheden. Dit zei voorzitter van Vereniging Hogescholen Maurice Limmen gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak. Dit meldt Vereniging Hogescholen. 

Limmen wees er in zijn toespraak op dat er toenemende personeelstekorten zijn op het gebied van onderwijs, zorg en ict. Hogescholen doen er alles aan om juist die studies aantrekkelijk te maken, volgens Limmen, maar zij lopen aan tegen bevolkingskrimp, ook een groeiend probleem. “Maar dat is niet alleen een probleem van het hbo, maar van het hele land.” 
 

Samen de schouders eronder

Hogescholen nemen ook verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en de economische levensvatbaarheid van stad en land, maar dat heeft volgens Limmen alleen zin en effect als dat breed wordt gedragen, “samen met het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, universiteiten en publieke voorzieningen zoals de zorg en openbaar vervoer, maar ook zeker samen met het bedrijfsleven, met lokale, provinciale en landelijke overheden”.  
 

45 jaar

Gisteren vond de nieuwjaarsreceptie van Vereniging Hogescholen plaats in de Glazen Zaal in Den Haag. Ook minister Van Engelshoven van Onderwijs was aanwezig. Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, stond op humoristische wijze stil bij het 45-jarig bestaan van de Vereniging Hogescholen met een lustrumlied.
 
Door: Nationale Onderwijsgids