Kinderopvang en bso stellen taaleisen bij vanwege personeelstekorten

Kinderopvangmedewerkers en medewerkers van de buitenschoolse opvang (bso) krijgen te maken met soepelere taaleisen. Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken heeft dit bedacht, als oplossing tegen de personeelstekorten waar de kinderopvangsector mee te maken heeft. Veel medewerkers hebben, ook al hebben ze de opleiding voor kinderopvang afgerond, moeite met de Nederlandse taal. Dat meldt de NOS.

Voor studenten en pedagogisch medewerkers gaat de taaleis op 1 januari 2025 in. De medewerkers en studenten moeten dan laten zien dat ze Nederlands spreken en begrijpen op 3F-niveau. Dat is ook het niveau dat leerlingen moeten hebben als ze de havo of mbo-niveau 4 afronden.

Taaleis 

Enkele kinderopvangorganisaties geven aan dat ze de datum van 1 januari 2025 niet gaan redden. 41 procent van de kinderopvangcentra heeft namelijk nog niets gedaan om ervoor te zorgen dat het personeel de taaleis haalt. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie.

Mbo niveau 3

Voor bso medewerkers is er daarom een uitzondering gemaakt.  Zij moeten taaleis 2F halen, dat hoort tot mbo 3-niveau. Op de bso is taal niet het belangrijkst. Op de dagopvang brengen kinderen meer uren door, aldus Van Gennip in haar brief aan de Tweede Kamer.

Meertalige kinderopvang 

Als er in een kinderopvang helemaal geen Nederlands wordt gesproken, wordt er ook niets gedaan met de taaleis. Deze vervalt dan. Dat geldt voor de meertalige kinderopvang en voor de gedeeltelijke Friestalige kinderopvang (of een andere taal dan Fries).

Voor opvangmedewerkers die ouder zijn dan 60 jaar geldt een andere regel. Zij krijgen vanaf 1 januari 2025 drie de tijd om aan de taaleis te voldoen.

Meedenken met kinderopvang

Taalopleidingen zouden volgens Van Gennip meer met de kinderopvangsector mee moeten denken. De studenten en pedagogisch professionals geven vaak aan dat ze de deelvaardigheid luisteren lastig vinden. Een betere examenvoorbereiding en toetsen op papier en mondeling in plaats van digitaal zou voor een verbetering moeten zorgen.

Opvangmedewerkers in opleiding uitbreiden 

Van Gennip wil ook het maximum toegestane aantal opvangmedewerkers in opleiding uitbreiden. Nu mag tot 1 juli 2026 de helft van het personeel bestaan uit mensen die hun pedagogische opleiding nog moeten afronden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk