Normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Per 1 januari 2020 is Kies Op Maat een dienst van SURF geworden. Kies Op Maat maakt het voor studenten mogelijk een minor of vak te volgen op een andere dan de eigen hogeschool of universiteit.

Op de website kiesopmaat.nl kunnen hbo- en wo-studenten kiezen uit een groot aantal minoren en vakken. Totaal nemen 27 Nederlandse hogescholen en 4 universiteiten deel. Het doel is door te groeien naar een landelijk dekkende samenwerking. 
 

Kies Op Maat

Kies Op Maat is in 2007 ontstaan uit de samenwerking van 6 instellingen: de Open Universiteit, Universiteit Twente, Hogeschool Inholland, Hogeschool Saxion, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogescholen. 
 
De instellingen stellen een groot aantal minoren beschikbaar met relatief lage ontwikkelkosten. De universiteiten bieden potentiële masterstudenten uit het hbo de gelegenheid kennis te maken met hun aanbod, wat de druk op premasters vermindert. Studenten hebben de mogelijkheid een maatwerkdimensie toe te voegen aan de eigen opleiding en zien de samenwerking met studenten uit andere instellingen als een belangrijke verrijking. In het afgelopen decennium is het samenwerkingsverband uitgegroeid tot de huidige omvang met jaarlijks meer dan 7.000 studenten die van de voorziening gebruikmaken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: SURF