Normal_samenwerken__netwerken__teams

Op 14 oktober is het eindrapport ‘Centres of Expertise: groeibriljant voor excellente samenwerking in het hbo – In allianties werken aan maatschappelijk impact voor de toekomst’ gepresenteerd. Hierin worden twee rode draden onderscheiden: een betere aansluiting op maatschappelijke thema’s en een vorm van landelijke regie. Dit meldt Vereniging Hogescholen.

Om de groeipotentie van Centres of Expertise te benutten onderscheidt de commissie Centres of Expertise twee rode draden. Ten eerste een betere aansluiting op maatschappelijke thema’s met als doel een snellere toegang en actieve deelname binnen het innovatiebeleid van de Centres. Het advies is daarbij aan te sluiten bij bestaande paden, schrijft Vereniging Hogescholen.
 
De tweede rode draad is een lichte, op outcome gerichte governance-structuur. Die bestaat uit twee aan elkaar verbonden delen die complementair zijn: allereerst een structuur van landelijke thematische netwerken en ten tweede een landelijke stuurgroep.
 
Meer weten over de adviezen van de commissie Centres of Expertise? Lees hier het hele rapport.
 

Wat zijn Centres of expertise?

Centres of expertise zijn publiek-private (of publiek-publieke) samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en werkveld, met een scherpe focus op een maatschappelijke uitdaging (zoals energietransitie, voedsel of zorg). Binnen Centres wordt geïnvesteerd in onderwijsinnovatie, leven lang leren, en onderzoek & innovatie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids