Logo_hanze__hogeschool__groningen

Minister van Engelshoven is maandag 18 juni te gast bij de Hanzehogeschool Groningen. Zij bezoekt dan de Centres of Expertise Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap. Het belang van de Centres of Expertise voor de regio Noord-Nederland staat centraal tijdens dit bezoek. Dit meldt Hanzehogeschool Groningen.

Nieuwe producten, startups, (inter)nationale netwerken en kansen voor het midden- en kleinbedrijf zijn het resultaat van de samenwerking met overheid, werkveld en kennisinstellingen. Deze samenwerkingen leveren een belangrijke bijdrage aan innovatieregio Noord-Nederland. De Centres of Expertise vormen hierin de spil.

Energie

De overgang naar een duurzame samenleving, gebaseerd op het gebruik van schone energiebronnen vraagt om nieuwe oplossingen en aanpakken. Om dit vorm te geven zijn innovaties nodig op technisch en economisch gebied, in wet- en regelgeving en in publieke acceptatie. De samenwerking met overheid en bedrijfsleven hierin vindt plaats bij EnTranCe, de energieproeftuin van de Hanzehogeschool Groningen.

Healthy Ageing

In het Centre of Expertise Healthy Ageing werken onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk aan oplossingen voor actuele problemen in zorg en welzijn. 
De Health Hub Roden is sinds 2015 dé toplocatie voor innovatie en ondernemerschap in met name de medische technologiesector. Health Hub Roden, waarvan de Hanzehogeschool penvoerder is, verenigt bedrijven, kennisinstellingen en overheden om kennis en kunde op het gebied van healthy ageing of medische technologie in de regio te behouden en versterken.

Ondernemerschap

Het Centre of Expertise Ondernemerschap is dé kennispartner voor het midden- en kleinbedrijf en zorgt voor meer en betere ondernemers in de regio en daarbuiten. En dat zien we terug: De Hanzehogeschool Groningen staat wereldwijd op de 6e plaats in de subcategorie 'graduate companies' oftewel bedrijven opgericht door alumni. Dit blijkt uit de 2018 U-Multirank resultaten. In Nederland staat de Hanzehogeschool op de eerste plaats voor deze categorie.

Centres of Expertise

Centres of Expertise zijn een samenwerkingsvorm tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Die leggen de verbinding tussen het hoger beroepsonderwijs, topsectoren en maatschappelijke vraagstukken door netwerkvorming van lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids