Normal_samen__afspraak

In een position paper hebben de hogescholen en universiteiten gezamenlijk ambities geformuleerd over de toekomst van het hoger onderwijs. Hierin staat meer differentiatie centraal: binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in het onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Dit meldt de VSNU.

Het hoger onderwijs wil de studiekeuze voor studenten verbeteren. Ook de aankomende student moet betere voorlichting, matching en keuzebegeleiding krijgen. De doorstroom van hbo naar wo en andersom krijgt meer aandacht, naast flexibele leerpaden, zoals 3-jarige hbo-programma’s voor vwo’ers. Ook het aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen wordt uitgebreid.
 

Lerarentekort

Als bijdrage in de oplossing van het lerarentekort wordt een gezamenlijk loket opgericht voor zij-instromers, waar zij terecht kunnen met vragen. Ook willen de lerarenopleidingen regionaal intensiever gaan samenwerken.
 

Professional doctorate

Binnen het hbo willen de hogescholen een derde cyclus toevoegen. Naast bachelor en master moet er ruimte komen voor het volgen van een opleiding die leidt tot een ‘professional doctorate’, een praktijkgerichte vorm van de PhD. 
 
Het position paper is afgelopen vrijdag aangeboden aan minister Van Engelshoven. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids