Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie

Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand? Het is een van de thema’s die centraal staat op de Ontmoetingsdag Onderwijsvergelijking, die Nuffic op 7 maart in Den Haag organiseert. Dit meldt Nuffic.

Op deze dag komen zo’n honderd admissions officers van de hogeronderwijsinstellingen in het land samen om te netwerken en te worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvergelijking. 
 

Transnational Education

Met name hoger onderwijsinstellingen uit het Verenigd Koninkrijk maken gebruik van Transnational Education, waarbij ze onderwijs(programma’s) verzorgen bij instellingen in een ander land. De studenten daar kunnen dan een Brits diploma halen. De instellingen die het programma uitvoeren blijken echter niet altijd erkend te zijn, en het toezicht op het onderwijs zelf is lastig. De Universiteit van Wales ging uiteindelijk aan dit soort misstanden ten onder.
 
“Het is momenteel dan ook een heel erg actueel onderwerp binnen diplomawaardering”, vertelt Marijke Blom-Westrik van Nuffic, coördinator van de Ontmoetingsdag. Zij geeft op de Ontmoetingsdag een interactieve workshop over TNE. Aan de hand van verschillende cases worden good en bad practices besproken. Allereerst moet de instelling die het programma uitvoert erkend zijn. Wat verder helpt is als de samenwerkingsafspraken voldoen aan de wetgeving van beide landen.
 

Automatische erkenning

Een andere trend in onderwijsvergelijking dat centraal staat op de Ontmoetingsdag is automatische erkenning, sinds kort weer hoog te vinden op de Europese onderwijsagenda. Met de creatie van de European Education Area (EEA) willen Europese leiders de kwaliteit van het hoger onderwijs en de mobiliteit van studenten en werknemers een nieuwe impuls geven. Wederzijdse erkenning van diploma’s is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De Europese Commissie nam op 14 november 2018 een aanbeveling aan om automatische erkenning van diploma’s in de EEA te bevorderen. Op de Ontmoetingsdag geven Katrien Bardoel en Bas Wegewijs van Nuffic daarover een interactieve workshop.
 
Verder vindt er een workshop plaats over een mix van onderwijssystemen uit diverse landen in Latijns-Amerika en een kennisquiz waarbij admissions officers hun kennis van internationale onderwijssystemen kunnen toetsen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids