Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie

Het volgen van colleges via internet is voor veel studenten aantrekkelijk. Toch blijkt uit Amerikaans onderzoek dat het beter is om gewoon in de collegezaal colleges bij te wonen. Studenten die onlinecolleges volgen scoren namelijk ongeveer 10 procent lager dan studenten die colleges in de collegezaal bijwonen. Dat meldt de Volkskrant.

In het onderzoek zijn 230.000 studenten gevolgd die zowel onlinecolleges als gewone colleges volgden. Na een periode van zes maanden bleken de cijfers behaald tijdens onlinevakken gemiddeld 0,4 punt lager te liggen. Ook bleken studenten die via internet vakken volgden zich na verloop van tijd vaker af te melden voor een vak (9 procent) dan studenten die tijdens de lessen zelf aanwezig waren.

De studenten in het onderzoek volgden dezelfde vakken en gebruikten hetzelfde studiemateriaal. Ook werden ze op een gelijke manier beoordeeld. Een kanttekening die bij het onderzoek kan worden geplaatst is echter dat de groep studenten vooraf niet willekeurig is verspreid over onlinecolleges en gewone colleges. Of de mindere cijfers dus ook daadwerkelijk het gevolg zijn van de onlinecolleges is niet helemaal met zekerheid te zeggen. Ook zijn de tijdstippen van de colleges niet gelijk; onlinecolleges kunnen door studenten op een zelf gekozen tijdstip worden gevolgd; dat kan niet bij gewone colleges.

Toch denkt hoogleraar Joke Voogt aan de Universiteit van Amsterdam dat studenten die onlinecolleges volgen niet per sé luier zijn dan studenten die colleges bijwonen.  Volgens haar zijn onlinestudenten vaak juist heel gemotiveerd om via internet een vak te volgen. Vaak doen ze zo’n studie naast hun werk om zichzelf verder te ontwikkelen. Voogt denkt dat er voor goed online onderwijs wel veel aandacht moet zijn voor onderlinge communicatie en communicatie met de docent.

Het volgen van een volledig vak via internet is in Nederland tot nog toe niet mogelijk. Wel is er vaak de gelegenheid om hoorcolleges online terug te kijken. Contact met de docent vindt in dat geval wel gewoon plaats in het echt en niet online. Dat is wel het geval bij de onlinevakken in de Verenigde Staten. Voogt hoopt dat er in Nederland geen onlinecolleges worden ingevoerd, maar denkt dat die mogelijkheid bijvoorbeeld voor werkende studenten toch positief kan uitpakken. In dat geval zou wel de interactie tussen student en docent vergroot moeten worden en moeten alle negatieve aspecten er zoveel mogelijk worden uit gehaald.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids