Logo_nse-nationale-studenten-enquete-homepage_bc863656

Studenten zijn zeer te spreken over de stage zelf en begeleiding door het stagebedrijf. Dit thema behaalt de hoogste score in de Nationale Studenten Enquête. Maar zij zijn al jaren het minst tevreden over de manier waarop hun opleiding hen voorbereidt op en begeleidt tijdens hun stage. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête die Studiekeuze123 vandaag openbaar maakt. 

In de jaarlijkse enquête geven studenten hun mening over tal van onderwerpen; van het beoordelen van docenten tot de faciliteiten in het gebouw. Dit jaar werden ruim 728.000 studenten van 70 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen. Maar liefst 38,6 procent van de studenten gaf gehoor aan deze oproep.

Over het algemeen zijn Nederlandse studenten tevreden over de opleiding die zij in het studiejaar 2016-2017 volgen. Studenten waarderen in 2017 hun ‘studie in het algemeen’ gemiddeld met 3,96 punten. Maar voor het eerst is zichtbaar dat deze tevredenheid stagneert, waar er van 2013 tot en met 2016 sprake was van een stijgende lijn.

Wo-studenten zijn over het algemeen tevredener over de verschillende thema’s dan studenten op het hbo. Een uitzondering hierop is de tevredenheid over de voorbereiding op de beroepsloopbaan: hierover zijn wo-bachelorstudenten het minst positief.

Hoe ouder de student, hoe minder tevreden deze is over de algemene tevredenheid en vrijwel alle afzonderlijke aspecten van de opleiding. Parallel hieraan: eerstejaars studenten zijn over de meeste aspecten tevredener dan ouderejaars.

Bij veel themascores blijkt de waardering onder mannelijke studenten hoger dan die onder vrouwelijke studenten. Alleen bij voorbereiding op de beroepsloopbaan (onder hbo-bachelorsstudenten) en groepsgrootte (onder wo-bachelorstudenten) zijn de vrouwen juist positiever.

Studenten in Interdisciplinaire opleidingen (dit zijn vooral de universitaire bacheloropleidingen Liberal Arts) zijn het meest tevreden, gevolgd door studenten in de sector Kunst en Cultuur en studenten in de sector Aarde en Milieu. Het minst tevreden zijn studenten in de sectoren Economie en Bedrijf, Onderwijs en Opvoeding en Taal en Communicatie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids