Logo_laks_landelijk_aktie_komitee_scholieren

Scholen kunnen zich tot 25 november 2019 aanmelden om mee te doen met de LAKS-monitor: eens per twee jaar voert het LAKS een tevredenheidsonderzoek uit, ontwikkeld voor en door scholieren. Het is een digitale vragenlijst die de tevredenheid van leerlingen in kaart brengt, zowel over hun school, de sociale veiligheid als de kwaliteit van het onderwijs. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de monitor zijn ook de Vensters-vragen verwerkt, en scholen kunnen zelf ook vragen toevoegen. Naast dat het voor de school inzichtelijk wordt hoe tevreden de leerlingen zijn, helpt de LAKS-monitor het LAKS om te zien wat er speelt onder de achterban. Verder biedt het LAKS trainingen aan leerlingenraden aan, zodat zij aan de slag kunnen gaan met de resultaten van de monitor. Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids