Logo_logo__nuffic

Relaties uit alle onderwijssectoren waarderen Nuffic met gemiddeld een 7,6. Twee jaar geleden was dit nog een 7,3. Dit blijkt uit onderzoek onder 829 medewerkers van onderwijsinstellingen op alle niveaus. Dit meldt Nuffic.

Mbo scoort het hoogst

Hoewel de algemene tevredenheid dus is toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden, laat het klantenonderzoek duidelijke verschillen zien tussen de verschillende onderwijssectoren. Zo geven medewerkers in het mbo en het primair onderwijs hogere cijfers dan de relaties in het hoger onderwijs en het voortgezet onderwijs. Relaties in het mbo zijn het meest tevreden over de dienstverlening van Nuffic. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de onderliggende oorzaken zijn van het verschil in waardering.
 
Verder valt op dat de overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat Nuffic bijdraagt aan het internationaliseren van het onderwijs (89 procent). 85 procent heeft vertrouwen in Nuffic en 84 procent vindt Nuffic een professionele samenwerkingspartner.
 
Respondenten zijn minder tevreden over de proactiviteit, klantgerichtheid en het vermogen tot vernieuwing van Nuffic-medewerkers. 61 procent vindt dat de medewerkers initiatief nemen en actief inspelen op de wensen van hun relaties. 66 procent van de respondenten noemt Nuffic vernieuwend. Deze punten zullen op korte termijn worden meegenomen in een verbetertraject.
 

Toekomstplannen

Onderzoeks- en adviesbureau MonitorGroep voerde het onderzoek in mei en juni van dit jaar uit. In totaal vulden 829 medewerkers van onderwijsinstellingen in het basis- en voorgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs de vragenlijst in.
 
Nuffic heeft de ambitie om iedere leerling en student internationale ervaring op te laten doen en wil zich verder ontwikkelen als het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Hiervoor is samenwerking met de hele onderwijsgemeenschap en het op maat inspelen op de behoeften van de klanten noodzakelijk. Het klantenonderzoek geeft inzicht in de mate waarin de dienstverlening van Nuffic aansluit bij de behoeften in het onderwijsveld.
 
Door: Nationale Onderwijsgids