Geldzorgen in de klas: docenten moeten hierover met leerlingen praten

Steeds meer jongeren ervaren geldzorgen, blijkt uit recente onderzoeken van het Nibud en Unicef. Dat heeft gevolgen voor hun dagelijks functioneren, ook in de klas. Jongeren vinden het – net als veel volwassenen – vaak moeilijk om over geldproblemen te praten. Voor docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs maakten het Nibud en Diversion daarom een Gesprekshandreiking. Dat meldt het Nibud. 

In de Gesprekshandreiking staat welke signalen bij jongeren kunnen duiden op geldproblemen, hoe docenten het gesprek aan kunnen gaan en hoe zij kunnen doorverwijzen naar hulp.

Geldzorgen 

Unicef vroeg ruim duizend jongeren tussen de 10 en 18 jaar naar hun ervaringen met geldzorgen. 6 op de 10 jongeren zeggen zorgen te hebben door het stijgen van de prijzen in het afgelopen jaar. Ook geeft 1 op de 5 aan thuis met geldzorgen te maken te hebben. Dat zorgt voor stress, frustratie, boosheid en verdriet bij de jongeren. Ruim een kwart (28 procent) van hen praat met niemand over de geldzorgen.

Ook het Nibud maakt zich zorgen om jongvolwassenen. Uit het onderzoek Rondkomen en betalingsproblemen 2022 blijkt dat het aantal jongvolwassenen (18-35 jaar) dat moeilijk rond kan komen, sinds 2018 is verdubbeld. Zij geven vooral aan dat zij moeite hebben met de hoge vaste lasten.

Praten

Geldzorgen bij jongeren hebben invloed op hun dagelijks functioneren, ook in de klas. Maar de signalen worden niet altijd herkend. Praten over geldproblemen is de eerste stap naar een oplossing. Maar hoe begin je als docent zo’n gesprek? En welke signalen geven er aanleiding toe? De antwoorden op deze vragen staan in De Gesprekshandreiking voor docenten.

Passende doorverwijzing 

Het pdf-bestand, hier te downloaden, bestaat uit 7 pagina’s en geeft een compact overzicht: van de signalen die kunnen wijzen op geldproblemen tot tips voor een goed gesprek en passende doorverwijzing. Het document helpt docenten en andere professionals die contact hebben met jongeren signalen te herkennen en het gesprek aan te gaan. Zodat deze kwetsbare doelgroep eerder de hulp krijgt die zij nodig heeft. 

Door: Nationale Onderwijsgids