Volgens onderzoek is het behouden van de Lerarenbeurs doorslaggevend

Bevoegde docenten die nu een bachelor- of masteropleiding volgen ontvangen een Lerarenbeurs. En die beurs blijkt goed te werken. De evaluatie laat een zeer positief beeld zien, dat zeggen onderzoekers die sowieso al vinden dat de beurs moet blijven. Dat meldt de AOb. 

Leraren zelf vinden dat de onderwijskwaliteit verbetert en dat het helpt bij de uitoefening van hun vak op de lange termijn. Werkgevers zijn ook enthousiast. Dat staat in het rapport ‘Professionalisering en de Lerarenbeurs’ van onderzoeksbureaus CAOP, Centerdata en Mooz. 

Stoppen 

De beurs zou eigenlijk op 1 april 2022 stoppen, maar werd afgelopen februari door onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma met een jaar verlengd. Ze zouden op die manier de evaluatie van het rapport af kunnen wachten. Als zij niet hadden ingegrepen was de beurs nu verdwenen

Na vijf jaar

80 procent van de beursaanvragers haalt een diploma en na vijf jaar staat er nog steeds een grote groep van de leraren voor de klas. In het primair onderwijs is die kans het grootste. De meeste docenten geven tijdens de evaluatie aan dat ze zonder de beurs nooit een opleiding waren begonnen.

Vergoeding 

Met de Lerarenbeurs krijgen leraren een vergoeding voor het collegegeld, de studiematerialen, reiskosten en schoolbesturen kunnen een vergoeding krijgen om een vervanger te zoeken. In het po maken schoolbestuurders er het vaakst gebruik van, met driekwart van de aanvragen. In het mbo ligt dat met een percentage van 58 procent een stuk lager en in het voortgezet onderwijs vraagt 65 procent van de werkgevers een vergoeding aan.

Professionalisering van leraren

In het po kiest twee op de drie leraren de master Educational Needs. Op middelbare scholen en in het mbo wordt er juist meer gekozen voor een lerarenopleiding op bachelor- en masterniveau. Werkgevers zien dat de docenten meer kennis bevatten, betere loopbaanmogelijkheden hebben dat ze breder ingezet kunnen worden binnen de school. 93 procent van de schoolleiders/bestuurders vindt de Lerarenbeurs een geschikt middel om de professionalisering van leraren op de rit te krijgen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk