Wijzigingen aanvraag Lerarenbeurs: voorrangsregeling en verkorte termijn

De wijze waarop de Lerarenbeurs wordt toegekend wordt op meerdere punten gewijzigd. Dit gebeurt omdat er in 2020 te weinig middelen overbleven om alle leraren die een aanvraag hadden ingediend daadwerkelijk te voorzien van een beurs. Daarom krijgen deze leraren in 2021 voorrang. Om dit te kunnen realiseren zijn de wijzigingen in de subsidieregeling noodzakelijk. Dit meldt de VO Raad.

De Lerarenbeurs is een belangrijk instrument voor de professionele ontwikkeling van leraren, aldus de VO Raad, maar vorig jaar bleken er te veel aanvragen voor de middelen die beschikbaar waren. Daarom krijgen de leraren die in 2020 geen beurs kregen dit jaar voorrang.

Wijzigingen

Om dit te kunnen uitvoeren wordt de volgorde van toekenning aangepast. Deze nieuwe volgorde wordt gehanteerd tot het subsidieplafond is bereikt. Voor het voortgezet onderwijs ligt het subsidieplafond op ruim 19,4 miljoen euro. De nieuwe volgorde van toekenning is als volgt:

  • Herhaalaanvragen (voor het tweede of derde studiejaar)
  • Initiële aanvragen die in 2020 werden afgewezen door het bereikte subsidieplafond
  • Nieuwe initiële aanvragen

Naast deze wijziging wordt ook de aanvraagtermijn verkort: deze zal lopen van 1 april tot en met 15 mei 2021. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat aanvragers en scholen sneller uitsluitsel krijgen over of de aanvraag daadwerkelijk zal worden toegekend.

Door: Nationale Onderwijsgids