Week tegen Kindermishandeling van start

De Week tegen Kindermishandeling is gisteren van start gegaan. In het hele land vinden er activiteiten plaats om duidelijk te maken wat je kunt doen tegen kindermishandeling. Het thema van de Week is dit jaar: 'Leren van elkaar'. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Tijdens deze  week staan de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, centraal.
 

Week tegen kindermishandeling 2020

In Nederland groeit circa 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten.
 
In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.
 
Op lokaal niveau worden diverse activiteiten georganiseerd door uiteenlopende organisaties die contact hebben met kinderen en ouders. Zij laten bijvoorbeeld zien hoe zij omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Of ze gaan in gesprek met elkaar en anderen over dilemma’s en wisselen ervaringen uit.
 
Alle aangemelde activiteiten zijn te zien op: Weektegenkindermishandeling.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids