Normal_rss_entry-247135

Het is volgens minister Arie Slob (Onderwijs) niet nodig om extra coronamaatregelen op basis- en middelbare scholen in te voeren. Die boodschap van het deskundigenteam OMT herhaalt hij, nadat hij een kritische Tweede Kamer trof in een debat over de coronacrisis in het onderwijs.

Volgens de minister is ventilatie nu op orde en weten scholen wat ze moeten doen. Zo noemt hij dat er meer maatregelen zijn dan enkel het opvolgen van het bouwbesluit. Daarin staan richtlijnen waar een gebouw aan moet voldoen, onder andere op het gebied van ventilatie. Over dat punt waren veel vragen, omdat dit besluit volgens Kamerleden helemaal niet berekend is op een gezondheidscrisis als corona.

Ook vindt de minister dat de richtlijnen over bijvoorbeeld mondkapjes duidelijk zijn, maar dat het scholen vrijstaat hierop aanvullende maatregelen te nemen. Zo besloot een school in Assen eerder om mondkapjes op school te verplichten. Wel zei Slob dat de discussie erover "rommelig" kan overkomen als de ene school het wel en de andere het niet doet.

Ventilatie scholen 

Er blijven zorgen in de Kamer over hoe haalbaar ventilatie is tijdens de aankomende herfst- en wintermaanden. Volgens Slob zijn er dan verschillende mogelijkheden, waaronder het tussendoor luchten als er geen kinderen in het lokaal zijn. "Ik hou u op de hoogte, ook als er heel moeilijke besluiten komen."

Bron: ANP