Pilot 'Samenwerken aan werkdruk' in het basisonderwijs blijkt succesvol

De pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’ is succesvol. Dit blijkt uit onderzoek van TNO. De pilot pakt de werkstress binnen het primair onderwijs preventief aan. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders.

De pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’ is in 2016 gestart en is een initiatief van Arbeidsmarktplatform PO in samenwerking met TNO. Aan de pilot deden vijf scholen mee. De werkstresspreventie-aanpak kent vijf stappen. Hierbij wordt gekeken naar welke signalen voor werkdruk er zijn, wat de veroorzakers van werkdruk zijn en hoe deze oorzaken samen zoveel mogelijk opgelost kunnen worden. Vervolgens worden de maatregelen uitgevoerd en de resultaten gemonitord.
 
Uit wetenschappelijk onderzoek van TNO blijkt dat deze aanpak succesvol is: bij alle scholen die de stresspreventie-aanpak hadden geïmplementeerd, zijn de werkstress verminderd en de baantevredenheid toegenomen. Elke school had zijn eigen aanpak, toegespitst op de eigen situatie. Zo heeft de een tienminutengesprekken en nakijkwerk veranderd en heeft de ander het omgaan met ongewenst gedrag en het bieden van sociale steun verbeterd.
 
Hoe de persoonlijke aanpak er ook uit zag, de onderzoekers benadrukken dat goede communicatie heel belangrijk is in het succesvol implementeren van de maatregelen. Een goede communicatie zorgt er namelijk voor dat de aanpak meer effect heeft op de autonomie en de baantevredenheid van medewerkers in het primair onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids