Belang van maatwerk bij ondersteuning docenten met ict-bekwaamheid

Uit de eerste rapportage van de monitor ICT-bekwaamheid leraren in het primair onderwijs komt naar voren dat docenten diverse ontwikkelbehoeftes hebben wat betreft de inzet van ICT in het onderwijs. Maatwerk is daarom noodzakelijk om hen hierbij te begeleiden. Dit melden Kennisnet en VOS/ABB.

Volgens Kennisnet komt uit de monitor naar voren dat docenten, schoolleiders en schoolbesturen de verwachting hebben dat de inzet van ICT in de klas zal groeien met vijftig procent. Bovendien is het opmerkelijk dat docenten die momenteel nog niet veel doen met ICT in de klas, een nog grotere groei verwachten dan leraren die nu al vaak met ICT bezig zijn. Wel is er veel variatie zichtbaar in de manier waarop ICT wordt ingezet.
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids