Normal_spaarvarken_spaarpot_sparen_geld_pensioen

Van Brenk (50PLUS) wil het fijne weten van geruchten over het afschaffen van de rekenrente. Daarover voelt ze minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de tand. Dit meldt de Tweede Kamer.

Om een einde te maken aan veel van de onzekerheden rondom de pensioenen, overweegt minister Koolmees volgens De Telegraaf om de rekenrente af te schaffen. Die wordt nu nog gebruikt om te bepalen hoeveel geld de pensioenfondsen in kas moeten hebben om alle pensioenen uit te keren, nu en in de toekomst.
 
Van Brenk is blij dat "het heilige huisje van de rekenrente" nu ter discussie staat, maar ze vraagt zich af of de minister met deze maatregel wel binnen de lijnen van het pensioenakkoord blijft. En hoe gaat de minister dit verder uitwerken?
 
Volgens Koolmees is hij samen met sociale partners druk bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord. Op dit moment lopen er "technische verkenningen", waarbij er ook over de rekenrente is gesproken. De minister zoekt naar "stabiliteit in de pensioenen" en zegt toe de Kamer nog voor de zomer verder te informeren.