Uit onderzoek blijkt dat er verschillen zijn wat betreft het begeleidingsaanbod van startende leraren

Iedere starter zou op een goed begeleidingsaanbod moeten kunnen rekenen. In opdracht van het Ministerie van OCW heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek gedaan naar de begeleiding van startende leraren in het voortgezet onderwijs. Uit de eindrapportage blijkt dat er verschillen zijn wat betreft het begeleidingsaanbod van startende leraren, en dat deze verschillen samenhangen met persoonlijke- en contextuele factoren. Dit meldt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Michelle Helms-Lorenz, Marieke van der Pers, Peter Moorer, Els Lugthart, Rikkert van der Lans & Ridwan Maulana bevelen voor de verbetering van inductiemaatregelen onder andere aan meer rekening te houden met persoonlijke verschillen van de beginnende docent en met de leerlingpopulatie.
 
De inspanningen zouden er ook op gericht moeten zijn het bestaande begeleidingsaanbod kritisch onder de loep te nemen. Bereikt informatie over inductieactiviteiten alle betrokkenen? Is het aanbod afgestemd op het rooster van alle betrokkenen, inclusief de begeleiders? Zijn er voor bepaalde groepen meer activiteiten dan voor andere, en waarom is dat zo?
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids