Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Het beroepsbeeld mbo-docent is op 27 maart getoond tijdens de CVI-conferentie. Het beroepsbeeld laat zien wat het beroep van een mbo-docent inhoudt en welke ontwikkelingsmogelijkheden er binnen het vakgebied zijn. Het is een aanknopingspunt voor de professionele ontwikkeling van een mbo-docent en brengt het beroep zo helder mogelijk in kaart. Dit meldt de MBO Raad.

Daarnaast is het doel van het beroepsbeeld om een draagvlak te creëren dat vanuit verschillende invalshoeken herkend wordt. Op die manier kan het beeld de discussie over doorlopende leer- en loopbaanlijnen van mbo-docenten bevorderen. Zowel docenten, studenten en leidinggevenden kunnen door middel van het beroepsbeeld een discussie starten en de invulling van het beroep inzichtelijk maken.
 
Het beroepsbeeld mbo-docent is ontworpen onder leiding van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren MBO en de BVMBO met inbreng van onder meer docenten, hr-medewerkers, lerarenopleiders en vakbonden. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids