Normal_internet__pc__muis__computer__ict

Minister Slob heeft een online ‘vertelpunt’ geopend waar docenten hun ervaringen met passend onderwijs kunnen delen. Ook ouders en leerlingen kunnen op het vertelpunt terecht om over hun eigen ervaringen te vertellen. Dit meldt de PO-Raad.

Ervaringen delen kan, ook anoniem, op vertelpunt.nl/ocw. Bij het anoniem invullen wordt nog wel gevraagd naar onderwijssector en gemeente zodat lokale betrokkenen met het verhaal aan de slag kunnen om het passend onderwijs in de regio te verbeteren. 

Vorige week meldde het Algemeen Dagblad dat er ondanks de Wet passend onderwijs toch een stijging is van het aantal leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat. Direct na de invoering van de wet daalde het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs maar sinds 2017 is er juist weer een toename. Dat jaar kwamen er 800 leerlingen bij in het speciaal onderwijs.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids