Normal_child-865116__340

Op donderdag 21 februari van 13.30 tot 16.30 uur overlegde de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onderwijs en zorg en het passend onderwijs. Hiervoor kwamen minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer.

Sommige kinderen krijgen op school niet de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben. Anderen gaan zelfs helemaal niet naar school, terwijl ze dat wel kunnen. In het schooljaar 2016-2017 zaten 4.215 leerplichtige kinderen langer dan drie maanden thuis. Een dezer dagen ontvangt de Kamer het rapport Dullaerts  over de aanpak van dit probleem.

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat leerlingen passende ondersteuning krijgen. Dit gebeurt in het reguliere onderwijs waar dat kan, en in het speciaal onderwijs als dat moet. Om er voor te zorgen dat ook kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte zich kunnen ontwikkelen,  moeten zorg en onderwijs beter op elkaar worden afgestemd. Daarom worden onder andere de bekostiging en organisatie van zorg in onderwijstijd eenvoudiger. Scholen gaan met één of twee zorgaanbieders samenwerken die alle zorg op school leveren.

De minister is gestart met gesprekken met de regio’s over de ervaringen met passend onderwijs. Hij praat met de schoolleiders en schoolbesturen, leraren en andere professionals, ouders en de leerlingen. Tijdens deze gesprekken hoort en ziet de minister wat er speelt in de regio en hoe deze aan de slag gaat met de verbeteringen. Op het online Vertelpunt passend onderwijs kunnen leerlingen, ouders en professionals hun ervaringen met het passend onderwijs delen. Het online vertelpunt is geopend tot en met 31 maart 2019.

Om er voor te zorgen dat het geld voor passend onderwijs in de klas terecht komt, is in het regeerakkoord opgenomen dat er meer onafhankelijk toezicht komt op de samenwerkingsverbanden. De PO-Raad en VO-Raad hebben een aantal maatregelen voorgesteld, zoals het ontwikkelen van een openbaar Dashboard passend onderwijs. Het Dashboard gaat de resultaten van het passend onderwijs inzichtelijker maken.